TRANSFER CERTIFICATE FROM 2019 JUNE ONWARDS
SL.NO NAME OF STUDENT FATHER’S NAME AMISSION NO TC NO CLASS SESSION VIEW
1 ABHILASH BHARDWAJ DILIP KUMAR SINGH 817121 19031009979647 3 2019-20
2 ADITHYA GOKUL GOKUL GANESAN 812260 19091009929682 10 2018-19
3 ADITI PURI PUNEET PURI 817002 19031010015867 3 2019-20
4 ANUSHKA DASH PARTHA SARATHI DASH 817044 19031010017625 3 2019-20
5 DHANUSH SUSHIL MANE SUSHIL MANE 814274 19091009929694 10 2018-19
6 DHRITI VADLAMUDI V N SRINIVASA RAO 817090 19031010015897 3 2019-20
7 GEETHA SREE CHALLA PHANI PRASAD CHALLA 818408 19031010015914 3 2019-20
8 JEEVESH DASS PARAG KUMAR DASS 812059 19091009929654 10 2018-19
9 NIRANJAN VINOD VINOD SASIDHARAN 818152 19021009968777 2 2019-20
10 PRADYUMNA ADEPU PRAVEEN BABU 813070 19061009935963 6 2018-19
11 SHRIKAR T S SUDARSHAN T N 817107 19031009935731 3 2019-20
12 SIDHARTH NAIR HARIDAS M K 817225 19031009935741 3 2019-20
13 SRISHTIKA DINAKAR DINAKAR PRABHAKARAN 817187 19031010015958 3 2019-20
14 TUSHTI ANAND GAURAV KUMAR ANAND 818241 19021009873068 1 2019-20
15 VARUN KRISHNA V VIJAYA KRISHNAN R 813142 19091009929707 10 2018-19
16 MANINI TIWARI VIKAS KUMAR 814567 19061010049300 6 2019-20
17 ADVIK PRASHANT KUMAR 818435 19031010050366 3 2019-20